Nedre Dalälven

Dalälvsområdet en vårdag, sett från helikopter. Översvämmade marker och ett fullkomligt eldorado för några arter av översvämningsmygg. Man kan vara ganska säker på att den gård vi ser i fonden har ett lägre ekonomiskt värde än liknande gårdar, enbart beroende på dessa mygg!

Om man bor häruppe är det lätt att börja tro att dessa kryp är ett djävulens påfund. Sticker mitt på dagen och gör det utan den surrande tvekan som de vanliga, lite snällare myggen gör. Det är väl bara att inse att människan inte kan bo på ett bra sätt överallt. Det finns för- och nackdelar även i ett så fantastiskt område som Nedre Dalälven.

ditt mejl är never publicerat eller delat nödvändiga fält är ifyllda *

*

*