Vad händer med ejdern?

På några få år har uppskattningsvis 50-70 % av ejdrarna i Stockholms skärgård försvunnit. Vad är det som händer!

Den 31 augusti samlades sjöfågelforskare och andra intresserade i Gryt i Östergötland för att diskutera de senaste forskningsrönen om ejderns och de tre andra musselätande ändernas – alfågel, svärta och sjöorre – dramatiska minskning. Blåmusslan är i fokus eftersom just dessa änder har den som stapelföda och samtliga har minskat markant i antal. Andra teorier om nedgången av bestånden handlar om bland annat: B-vitaminbrist, havsörnars predation, oljeutsläpp och dålig tillgång på föda för ungarna.

ditt mejl är never publicerat eller delat nödvändiga fält är ifyllda *

*

*