månadsarkiv: September 2012

Vattenmagasin

Naturen, i form av evolutionen, letar sig fram på olika vägar för att lösa grundläggande överlevnadsproblem. I det här fallet har vattenbrist under en lång tid av året lösts genom att utveckla enorma stammar som kan lagra en ansenlig mängd vatten. Dessa träd liksom många andra livsformer på ön Madagaskar är märkliga och udda exempel […]

Läs mer...

Tungt möte

När två av de stora möts är det björnen som känner sig orolig. Speciellt om han har kommit över ett stycke mat. Vargarna stjäl gärna maten från björnen och om de arbetar i par tycks det vara ganska lätt för dem. Är det ett exempel på de smartas framgång? Lägg också märke till vargens svanshållning. […]

Läs mer...