månadsarkiv: August 2013

Skarv – en missförstådd skärgårdsbo

En skarv med tur sitter på boet och är snart flygfärdig och kommer nog klara sig från det som händer många andra skarvungar. Med okunskap och ett starkt fiskeintresse tror sig några i Stockholms skärgård att de  minskade fiskbestånden inte är kopplade till Östersjöns övergödning, det kommersiella fisket och miljögifter, utan allt är skarvens fel. […]

Läs mer...

Att ta fasta på

Här sitter geckoödlan fast på den lodräta väggen på ett hotellrum i södra Afrika. Jag försökte fånga den vilket den snabbt avvärjde genom att snabbt ta sig uppför väggen till säker höjd. Men hur gör geckon? Även helt släta ytor fixar den lika lätt. Den tar sig även fram i taket! Hemligheten har med de […]

Läs mer...

En av många i flocken

Kråkfåglar är bevisligen smartare än de flesta andra fåglar, och kajan är ett bra exempel på det. Med sitt ständigt nyfikna sätt och pigga blick ser den alla möjligheter att skaffa mat i vår närhet. Till och med sovplatserna tycks vara tryggare nära oss, av de stora flockarna att döma, som söker sig till våra […]

Läs mer...