Populär utpost

långe Jan

Med sina 41,6 meter är fyren Långe Jan på Ölands södra udde vårt lands högsta fyr. Det är också den fyr som är mest välkänd av fågelskådare. Här i fyrträdgården har många förstafynd av fågelarter för Sverige skett och miljoner fåglar har under åren passerat fyren under sin flyttning. Tragiskt nog har många fåglar också dödskraschat mot glaset utanför fyrlampan, speciellt innan det blev fasadbelysning på Långe Jan. På Ölands norra udde står en en fyr med namnet Långe Erik.

ditt mejl är never publicerat eller delat nödvändiga fält är ifyllda *

*

*