Kvarnar som inte mal

 

holland kvarn

Idag har vi väderkvarnar som vi kallar vindsnurror för att producera elektricitet. Men ända sedan 1500-talet har väderkvarnarna stått i Holland och utfört ett ständigt arbete med att pumpa vatten  från det under havsytan liggande landet ut till kanalerna. De flesta väderkvarnarna har idag ersatts av moderna elpumpstationer. Tekniken utvecklas men behovet av att ständigt pumpa vatten för att freda sitt land finns alltjämt för folket i Nederländerna.

Bilden här togs för några dagar sedan på ön Texel utanför den Nederländska kusten och lägg märke till att jordbruksmarkerna ligger under ytan på kanalen i förgrunden.

 

ditt mejl är never publicerat eller delat nödvändiga fält är ifyllda *

*

*