Arkiv, kategorier: Däggdjur

Orakad

Och tur är väl det! Den här valrossen såg jag uppe vid Svalbard på 80:e breddgraden nordlig bredd och den behöver sina borst för sin överlevnad. Man ska mer uppfatta dem som känselspröt som kommer till användning när valrossen nere i det mörka och kalla vattnet letar sin stapelföda – stora musslor.

Läs mer...

Mumien kommer!

Det är inte bara det forna Egyptens faraoner som bevarats till eftervärlden i mumifierat skick. Den här råttan kanske inte blev mumiefierad efter alla konstens regler utan mer uttorkad, men är liksom en mumie synnerligen välbevarad. Den återfanns i sågspånsstubben i ett uthusgolv. I detalj välbevarad och troligtvis med många decennier på nacken, hur länge […]

Läs mer...

Huvudvärk

Tänder är bra att ha och ibland är långa tänder bra för överlevnaden. Alltför långa tänder kan däremot vara dödligt. Det här svindjurets skalle finns på Göteborgs Naturhistoriska museum och är ett ruggigt exempel på hur det går om tänder som växer hela tiden inte får slitas ned. Även tänder ska alltså vara lagom.

Läs mer...

Dödsorsak okänd

Idag när jag gick i en hage i det vacka Åva i Haninge såg jag det här rådjuret. Det såg så levande ut även om sättet att ligga på snabbt gav vid handen att det var dött. Det måste ha skett nyligen. Det gick inte att se något tecken på att det var utmärglat, det […]

Läs mer...