Arkiv, kategorier: Växter

Fru kotte

Vår och försommar är föryngringens tid. I granarnas värld är kotten den centrala platsen för släktets fortlevnad. Den unga kotten innehåller fröämnet som befruktas av det i  vindens spridda pollenet från granarnas hanhängen. Och hamnar pollen i kotten blir det frön som i sinom tid hamnar i marken så att en ny mäktig  gran kan […]

Läs mer...

Tussilago

Eller hästhov, vilket ska vara deras rätta namn. Strunt detsamma! Jag vill se dem nu! Under påskhelgen åkte jag längs E4:an i långfärdsbuss. Ivrigt spanande längs de solbelysta breda vägrenarnas sydsluttningar. Inte en enda gul tussilago. Ett fattigdomsbevis för denna vår som ännu inte gjort skäl för namnet.

Läs mer...