Arkiv, kategorier: Växter

Säv, säv, susa

Säv, säv, susa, våg, våg, slå, I sägen mig var Ingalill den unga månde gå? Hon skrek som en vingskjuten and, när hon sjönk i sjön, det var när sista vår stod grön. De voro henne gramse vid Östanålid, det tog hon sig så illa vid. De voro henne gramse för gods och gull och […]

Läs mer...

Fallen storhet

Under många decennier, ja, över hundra år, har eken stått och pekat mot himmelen. Orubblig, tung och beständig. Så kom rötan. Ett gammalt sår i barken banade väg för eländet, och med ett ljudligt brak for den store i backen när höstvinden kom med friska tag. Grenar knäcktes, bark skavdes av, buskar krossades, allt i […]

Läs mer...