tag-arkiv: gråsäl

En rejäl nos…

…har gråsälen. I Stockholms skärgård ökar sälarna i antal. Nu kan vi se enstaka djur tillfälligtvis i både mellan- och innerskärgården till de flestas stora glädje. Dock inte alla. En rutten rest av det urgamla rovdjurshatet lever kvar i argumentationen hos  stelbenta fiskare och jägare och framförallt hos Stockholms stads fisketillsynsmän som ser sälen som […]

Läs mer...