tag-arkiv: öga

I ögonvrån

Hästen har de största ögonen bland landlevande däggdjur  i förhållande till sin kropp, finner man att läsa när man söker fakta om hästens ögon. Stora ögon är bra när man är ett landlevande däggdjur som i naturligt tillstånd var bytesdjur för stora rovdjur. Hästen ser nästan 360 grader och är väl rustad för att upptäcka en […]

Läs mer...