månadsarkiv: October 2013

Höstbäcken

Man reagerar alltid med en viss förvåning på det omisskännliga ljudet av rinnande vatten om man inte förväntar sig en bäck i landskapet. Jag tror att sprakande eld och rinnande vatten är två ursprungliga ljud som människan är extra uppmärksam på. Det är populärt att påstå att sådant sitter i generna, men det kan mycket […]

Läs mer...

Populär utpost

Med sina 41,6 meter är fyren Långe Jan på Ölands södra udde vårt lands högsta fyr. Det är också den fyr som är mest välkänd av fågelskådare. Här i fyrträdgården har många förstafynd av fågelarter för Sverige skett och miljoner fåglar har under åren passerat fyren under sin flyttning. Tragiskt nog har många fåglar också […]

Läs mer...