tag-arkiv: dalälven

Nedre Dalälven

Dalälvsområdet en vårdag, sett från helikopter. Översvämmade marker och ett fullkomligt eldorado för några arter av översvämningsmygg. Man kan vara ganska säker på att den gård vi ser i fonden har ett lägre ekonomiskt värde än liknande gårdar, enbart beroende på dessa mygg! Om man bor häruppe är det lätt att börja tro att dessa […]

Läs mer...